Vizualizare sub formă de articol

Shen Yun Review: CurtainUp

“Acest spectacol cu fastuoasă costumaţie este… susținut de o orchestră completă care include instrumente tradiționale și modern, și o expunere impresionantă de efecte scenice care să inspire admiraţie... Pentru a aduce dimensiuni asemănătoare vieții în decor, animația 3D este adesea integrată în proiecțiile care dezvăluie panorame uluitoare... Dansul este în centrul acestui divertisment expansiv, atât dansatorii, cât şi dansatoarele prezentând diferitele discipline... Femeile...arată elasticitatea recomandată de salturi viguroase și rotiri impresionante... Divertismente coregrafiate artistic în care nimfele de mare dansează în valuri și dansatorii cu costume în culori vii umplu scena, în timp ce forsiţia înfloritoare este minunat de privit... Un mare contingent de bărbați mongoli biruie ritmuri complicate cu mănunchiuri de beţişoare din lemn, în timp ce imită mișcările vulturilor și ale cailor. Unele scene... [au o] parte umoristică, iar alte două scene... sunt bogate în emoţii și în intensitate dramatică... Întreaga companie face o impresie conjugată... Nu se poate spune destul despre misiunea artistică a unei companii care angajează șase coregrafi.”

CurtainUp